Duidelijkheid over uw factuur en behandelplan

Hieronder vindt u alle codes die vanaf 1 januari 2017 gebruikt worden bij Centrum Mondzorg Waalre . De maxima van deze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de overheid (NZa).
Indien u tandheelkundige behandelingen laat uitvoeren, die vergoed worden uit de aanvullende verzekering, worden de gemaakte kosten niet verrekend met uw wettelijk eigen risico.
Bij behandelingen uit de basisverzekering, heeft u wel te maken met het wettelijk eigen risico.

Code Techniek Omschrijving Prijs
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 53,79
C80 Mondzorg aan huis € 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder gehele narcose € 43,03
C85 Weekendbehandeling € 20,44
C86 Avondbehandeling € 20,44
C87 Nachtbehandeling € 20,44
Code Techniek Omschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,54
X24 Schedelfoto € 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
Code Techniek Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min € 12,06
M03 Gebitsreiniging per 5 min € 12,,006
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,20
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M10 Fluoridebehandeling, methode 1 € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode 2 € 21,51
M61 Mondbeschermer € 24,20
Code Techniek Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs
Code Techniek Omschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 65,62
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 76,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet € 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet € 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet € 86,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,20
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76
V70 * Parapulpaire stift € 10,76
V80 * Wortelkanaalstift € 18,83
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,07
Code Techniek Omschrijving Prijs
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,03
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,45
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,03
E51 Verwijderen van kroon of brug € 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift € 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 75,30
E62 Behandelen van wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,89
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51
E44 Verwijderen spalk € 5,38
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,76
E31 Snij-Hoektand - microchirurgische behandeling € 107,57
E32 Premolaar - microchirurgische behandeling € 150,60
E33 Molaar - microchirurgische behandeling € 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 75,30
E37 Kijkoperatie € 64,54
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,79
Code Techniek Omschrijving Prijs
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Code Techniek Omschrijving Prijs
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay € 161,36
R11 * Eenvlaksinlay € 96,81
R12 * Tweevlaksinlay € 150,60
R13 * Drievlaksinlay € 215,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 26,89
R24 * Kroon € 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 107,57
R40 * Eerste brugtussendeel € 161,36
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68
R46 Brugverankering, per anker € 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,46
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 26,89
R55 Gipsslot met extra afdruk € 26,89
R60 Plakbrug zonder preparatie € 107,57
R61 Plakbrug met preparatie € 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,51
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in mond € 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in het schildje € 21,51
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,89
R77 * Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,89
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,89
R85 * Temporaire volgende voorziening € 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium van de werkzaamheden
Code Techniek Omschrijving Prijs
G01 Uitgebreid functie-onderzoek € 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsklachten € 59,16
G61 Instructie spieroefeningen € 53,79
G62 Occlusale spalk € 145,22
G63 Repositiespalk € 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,89
G65 Indirect plannen inslijpen € 295,82
G66 Biofeedbacktherapie € 48,41
G67 Behandeling triggerpoint € 59,16
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 53,79
G69 Opbeetplaat € 59,16
G10 Niet standaard beetregistratie € 80,68
G11 Scharnierasbepaling € 80,68
G12 Centrale relatiebepaling € 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen € 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 484,07
G15 Voor het behouden van de beethoogte € 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling € 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal € 53,79
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 268,93
G72 Controlebezoek MRA € 26,89
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 43,03
Code Techniek Omschrijving Prijs
H11 Trekken tand of kies € 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,72
H26 Hechten weke delen € 59,16
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,79
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,14
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen. (vallend onder 'h' codes) € 53,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,06
H44 Primaire antrumsluiting € 59,16
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,30
H60 Marsupialisatie € 75,30
H65 Primaire sluiting € 145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11
Code Techniek Omschrijving Prijs
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,89
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,68
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 301,20
P31 * Wortelkap met stift € 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling c.q. staafhuls € 80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,79
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,45
P45 * Noodkunstgebit € 107,57
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 59,16
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 32,27
P27 Reoccluderen € 53,79
P28 Naregistratie en remounten € 53,79
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27
P29 Toeslag voor berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,03
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 37,65
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39,65
P02 * Opvulllen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 80,68
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,79
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 80,68
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 150,60
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,14
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 43,03
P56 * Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 37,65
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 37,65
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 80,68
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,79
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 80,68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit zonder afdruk € 16,14
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit met afdruk € 43,03
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 43,03
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 43,03
Code Techniek Omschrijving Prijs
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,04
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist € 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus € 155,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23
Parodontologie in overige situaties: € 115,64
T80 Tandvleestransplantaat € 94,13
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 51,10
T82 Tandvleescorrectie, per element € 134,46
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 107,57
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 174,80
T86 * Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 174,80
T87 * Kroonverlenging per element € 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant € 322,71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,79
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T91 Pocketregistratie € 32,27
T92 Parodontiumregistratie € 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61
T57 Toepassing lokaal medicament € 58,09
T95 * (Draad)spalk € 21,51
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 53,79
Code Techniek Omschrijving Prijs
J97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 94,01
J01 Initieel onderzoek implantologie € 59,72
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J03 * Proefopstelling € 124,021
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 41,34
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 137,80
J11 Prepareren donorplaats € 124,02
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 133,21
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € Kostprijs
J06 * Vrijleggen foramen mentale € 27,56
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12
J19 * Toeslag esthetische zone € 59,72
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond € 75,33
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 68,90
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,97
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 151,58
J27 Vervangen implantaat € 209,92
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46
J31 Volgend bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutmenr/occlusale schroef € 105,65
J33 Kosten implantaat € 290,00
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 142,40
J41 * Elke volgende magneet/drukknop € 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 188,33
J43 * Elke volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 59,72
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,97
J50 * Boven- en onder klikgebit € 473,13
J51 * Onder-klikgebit € 307,76
J52 * Boven-klikgebit € 307,76
J53 * Omvorming klikgebit € 91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 160,77
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 78,09
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68
J70 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 128,62
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 467,62
Code Techniek Omschrijving Prijs
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,25
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 13,84
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 13,84
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 176,40
* De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.
** Per 5 minuten.
De volledige tariefbeschikking van de NZa is hier te bezichtigen.

Onze incasso wordt verricht door MediCas. de betalingsvoorwaarden van deze organisatie vindt door op deze link te klikken.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Centrum Mondzorg Waalre is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.