Veelgestelde vragen over implantaten

Staat uw antwoord ertussen?

Wat is een implantaat

Een implantaat in de tandheelkunde is een kunstwortel die in de boven- en/of onderkaak wordt geplaatst. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als stevig fundament voor een kroon, brug of prothese. Implantaten zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot zich aan vasthecht. Het ziet er uit als een soort schroef.

Lees meer…

Hoeveel kost een implantaatbehandeling

Het is niet mogelijk dit vooraf te zeggen. Pas na onderzoek kan de implantoloog een behandelplan en begroting opstellen.

Hoe lang duurt de totale behandeling

Vaak 6-8 maanden, afhankelijk van de “osseointregratieperiode”. Soms langer, wanneer eerst voorbehandeling en genezing van de kaak moet plaatsvinden.

Lees meer…

Kunnen complicaties of problemen ontstaan

Complicaties komen zelden voor. Het kan gebeuren dat een implantaat niet vastgroeit en later opnieuw wordt geplaatst. Soms moet het oorspronkelijke behandelplan worden gewijzigd. Om medische complicaties tijdens behandeling te voorkomen, wordt een uitgebreide gezondheidsanamnese afgenomen en zonodig is er overleg met huisarts of specialist.

Is het plaatsen van een implantaat pijnlijk

De chirurgische ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving en is vrijwel pijnloos. Tot een paar dagen na de behandeling kan wat zwelling ontstaan. Voor de operatie krijgt u medicatie om ongemak te voorkomen.

Hoe belangrijk is mondhygiëne

Optimale mondhygiëne is uiterst belangrijk, zowel bij eigen tanden als implantaten. Implantoloog, tandarts en mondhygiëniste zullen u daarbij helpen en adviseren.

Lees meer… 

Wat gebeurt er als een implantaat niet vastgroeit

Meestal kan na een genezingsperiode het implantaat opnieuw worden geplaatst. Als bij een geplande brugconstructie niet het gewenste aantal implantaten vastgroeit, moet men soms besluiten om een goed vastklikkende overkappingsprothese te maken.

Groeien implantaten altijd vast

Het percentage is hoog! Onderzoeken op langere termijn hebben uitgewezen dat 98-99% van de implantaten in de onderkaak probleemloos functioneren. In de bovenkaak is dit aantal door geringere botdichtheid een paar procent minder.

Ziet het resultaat op implantaten even mooi uit als eigen tanden

De kans om met het Brånemark System® een zeer goed esthetische resultaat te bereiken is groot. Het eindresultaat hangt echter voor een groot gedeelte af van de beginsituatie en de mate van eerder botverlies. Ook de conditie van het omringend tandvlees is heel belangrijk. Bij de chirurgische stappen zijn er diverse mogelijkheden om ongunstige factoren te verbeteren.