Behandeltraject voor het plaatsen van implantaten

De behandeling stap voor stap

1. De aanmelding

Het traject van een implantaatbehandeling begint bij de aanmelding. Als verwijskliniek behandelen wij voornamelijk patiënten op verwijzing van hun eigen tandarts. Natuurlijk is het ook mogelijk om op eigen gelegenheid een afspraak te maken voor een intake. Bij behandelingen zullen wij altijd uw eigen tandarts informeren over de behandeling.

2. Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kijkt de tandarts-implantoloog naar het gebit en worden er foto’s genomen. Aan de hand van dit onderzoek bespreekt de tandarts-implantoloog met u de mogelijkheden en wordt er een of meerdere behandelvoorstellen opgemaakt die naar u opgestuurd zullen worden. Voor het intakegesprek wordt er door de assistent een anamnese bij u afgenomen om uw medische status vast te leggen. Er zijn kosten verbonden aan het intakegesprek en de foto(‘s) die vooraf worden gemaakt. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden worden deze kosten wel, niet of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering.

Intake implantologie

Gastvrouw

Een speciale rol tijdens de behandeling is weggelegd voor de gastvrouw. De gastvrouw is tijdens het intakegesprek aanwezig. De gastvrouw overziet de voortgang van de behandeling en is tevens de vraagbaak voor al uw vragen tijdens het traject.

3. Behandelplan bespreken

Tijdens dit gesprek bespreekt de tandarts-implantoloog samen met u de opgestelde behandelplannen. Het tijdens deze afspraak waar een definitief besluit worden genomen over de behandeling. Ook de gastvrouw zal tijdens dit gesprek aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden.

4. De ingreep (afbeelding 1 & 2)

Voordat u behandeld wordt krijgt u een uur van te voren pre-medicatie om de behandeling zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Hierna plaatst de tandarts-implantoloog onder plaatselijke verdoving de implantaten. Na de operatie moet het implantaat vastgroeien in het kaakbot voordat er een definitieve constructie op wordt geplaatst. Het vastgroeien oftewel “osseointegreren” duurt ongeveer 3 maanden in de onderkaak en 6 maanden of minder in de bovenkaak. U draagt dan de oude prothese of tijdelijke voorziening.

impl-implantaatbehandeling-1
1

impl-implantaatbehandeling-2
2

impl-implantaatbehandeling-3
3

impl-implantaatbehandeling-4
4

impl-implantaatbehandeling-5
5

5. Het vervaardigen van de opbouw (afbeelding 3 & 4)

Na het vastgroeien van de implantaten worden de implantaten tijdens een kleine tweede ingreep opgezocht waarna er een opbouw op vervaardigt kan worden. Deze opbouw kan bestaan uit een kroon, brug of een steg waarop de overkappingsprothese zich vast kan klikken.

6. De nacontrole

Voor implantaten dient u eens in de twee jaar op controle te komen. De gewone periodieke controle van uw gebit wordt gewoon verder gezet bij uw eigen tandarts.

In ons centrum worden al jaren tandheelkundige implantaten met uiterste zorg en precisie geplaatst in één van onze twee volledig uitgeruste operatiekamers. Desondanks al onze inspanningen kan het onder uitzonderingsgevallen voorkomen dat er complicaties kunnen optreden.