Hieronder vindt u alle codes voor orthodontische behandelingen die vanaf 1 januari 2019 gebruikt worden bij Centrum Mondzorg Waalre. De maxima van deze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de overheid (NZa).

Code Techniek Omschrijving Prijs
F121A Eerste consult € 20,08
F122A Vervolg consult € 20,08
F123A Controle bezoek € 12,62
F124A Second opinion € 95,13
F125A Maken gebitsmodellen € 15,45
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 55,75
Code Techniek Omschrijving Prijs
F151A Intra-orale röntgenfoto € 14,80
F152A Occusale opbeet röntgenfoto € 14,80
F153A Extra-orale röntgenfoto € 13,77
F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols foto's € 16,87
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 27,12
F156A Beoordeling orthopantomogram € 15,90
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 16,99
F158A Beoordeling schedelröntgenfoto € 47,43
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 16,99
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 47,43
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 126,84
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85
Code Techniek Omschrijving Prijs
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 104,16
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 108,95
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 125,64
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 133,85
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 316,67
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 515,13
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 499,91
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 390,17
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 512,83
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak € 86,76
F622A Beugelconsult per maand categorie 1 € 26,37
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 26,37
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 26,37
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 26,37
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 30,14
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 37,67
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 37,67
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 45,21
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 56,51
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand € 26,37
F531A Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 € 26,37
F532A Nacontrole beugelcategorie 5,7,8 € 30,14
F533A Nacontrole beugelcategorie 6,9 € 37,67
Code Techniek Omschrijving Prijs
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 110,76
F612A Plaatsen intermacillaire correctieven Kostprijs
F716A * Mondbeschermers tijdens behandeling met apparatuur € 23,78
F721A Trekken tand of kies € 39,64
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 29,60
F723A * Plaatsen micro implantaat (voor beugel) € 74,63
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 11,85
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 26,18
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 34,51
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 34,51
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.142,74

*De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2, pag. 86 bij de tariefbeschikking).

De volledige tariefbeschikking van de NZa is hier te bezichtigen.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Centrum Mondzorg Waalre is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.