Beste patiënt,

Graag wijzen we u op onze huisregels. Wij vragen u vriendelijk om zich hieraan te houden, zodat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Maar in de eerste plaats om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Vóór uw afspraak

 • Bent u verhinderd? Geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door. Geeft u het te laat door dan kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 • Het is wenselijk dat u uw tanden poetst voor het bezoek aan de tandarts. Als u niet in de gelegenheid bent dit voorafgaand aan de afspraak te doen, dan kunt u in de praktijk ook een tandenborstel met wat tandpasta vragen.

Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Graag op tijd melden bij de balie, bij voorkeur minimaal 5 minuten vantevoren.
 • Wij proberen de afspraken zo goed mogelijk te plannen, zodat u op het afgesproken tijdstip aan de beurt bent. Het kan voorkomen dat een behandeling uitloopt door onvoorziene omstandigheden, waardoor de volgende patiënt even moet wachten. De eventuele uitlooptijd kan niet op de praktijk worden verhaald.
 • U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de behandeling.
 • Tijdens de behandeling mag u iemand meenemen in de behandelkamer om u bij te staan, indien de behandeling hierdoor niet gestoord wordt.
 • Wij proberen u zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts in te plannen. Bij pijnklachten is dit niet altijd mogelijk.
 • Wij sturen u een herinnering voor periodieke controle, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u een afspraak maakt.

Gezondheid

 • Bij uw eerste bezoek zal u gevraagd worden een uitgebreide gezondheidsvragenlijst in te vullen. Uiteraard vallen alle gegevens onder medische geheimhouding. We zijn verplicht om bij ieder bezoek uw gezondheidssituatie te updaten.
 • Bent u allergisch? Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u (mogelijk) zwanger? Geef dit dan door aan uw tandarts. Dit kan effect hebben op de eventuele behandeling.
 • Zijn er andere zaken waar wij rekening mee dienen te houden, zoals angst voor de tandarts? Schroom dan niet om het te melden. Wij houden hier graag rekening mee.

Administratie en betalingen

 • Zijn er wijzigingen in uw gegevens, zoals een verhuizing of overstap naar andere zorgverzekeraar? Geef dit dan z.s.m. door aan een van de receptionistes.
 • Facturen sturen wij per mail. Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen? Geef dit dan aan bij de assistente of receptioniste.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten die een behandeling met zich meebrengt. Denk daarbij aan onverzekerde zorg of het eigen risico. Zorg er dus voor dat u op de hoogte bent van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u hierin te helpen.

Algemeen

 • Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Er wordt dus gaan informatie verstrekt, behalve als het informatie betreft in verband met verwijzing voor huisarts of specialist.
 • Roken is uiteraard niet toegestaan in de praktijk, ook niet buiten bij de ingang.
 • Honden zijn niet toegestaan in de praktijk, tenzij het een erkende hulphond betreft. U dient dit bij het maken van de afspraak aan te geven, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen binnen de praktijk.
 • Bent u niet tevreden met de behandeling of de manier waarop u bent benaderd door medewerkers? Maak dit dan direct kenbaar en vraag een gesprek aan. Wellicht dat we meteen voor een oplossing kunnen zorgen.