13 mei 2016

De laatste tijd is er een duidelijk stijgende lijn te zien in de aanvragen voor behandelingen onder narcose. Steeds meer angstpatiënten nemen het initiatief en besluiten informatie te vergaren over de mogelijkheden van een dergelijke behandeling.

Angst voor de tandarts

Angst voor de tandarts scoort erg hoog op de lijst van grootste angsten in Nederland. Een groot aantal Nederlanders is zelfs zo bang, dat een bezoek aan de tandarts met jaren kan worden uitgesteld. Het uitstellen van een bezoek aan de tandarts kan ertoe leiden dat problemen aan het gebit niet tijdig worden geconstateerd.

Als een angstpatiënt een bezoek aan de tandarts niet meer kan uitstellen, is het vaak al te laat. Dit  leidt er toe dat de angst voor de tandarts niet afneemt.
De meeste angstpatiënten zijn echter uiteindelijk goed te behandelen met een behandeltraject, waarin meer tijd ingepland wordt voor uitleg en geruststellen van de patiënt. Voor, tijdens en na de behandeling.

Behandeling onder narcose

Voor de groep angstpatiënten, waarbij reguliere behandeling onmogelijk blijkt te zijn, is er de mogelijkheid om een behandeling onder volledige narcose uit te laten voeren. De tandarts verantwoordelijk is voor de tandheelkundige behandeling is de anesthesist die verantwoordelijk is voor de narcose. In onderling overleg wordt bepaalt of de behandeling kan worden uitgevoerd.

Geen definitieve oplossing

Een behandeling onder narcose kan een oplossing bieden voor de angstpatiënt die niet regulier te behandelen is, maar het is geen oplossing voor de lange termijn.

Een angstpatiënt is pas echt geholpen als hij of zij leert omgaan met de angst. Een eenmalige behandeling onder narcose, waarbij bijvoorbeeld gaatjes gevuld worden, kan wel een basis vormen voor het behandeltraject.

Voor meer informatie over angst voor de tandarts klik hier.

Alles onder 1 dak
Altijd de beste materialen
Tandtechnisch lab
Meer dan 40 jaar ervaring