Kindertandheelkunde | De kindertandarts

Kindertandheelkunde is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Ingrid de Leeuw, tandarts met specifieke vaardigheid kindertandheelkunde, richt zich met name op kinderen met lichte- tot extreme tandartsangst en kinderen met gebitsproblemen. Kinderen die regulier behandeld kunnen worden, kunnen in principe gewoon bij iedere tandarts terecht samen met hun ouders.

Kinderen voorbereiden op behandeling

  • Vertel uw kind wat er gaat gebeuren en laat weg wat er (nog) niet gebeurt. Bespreek vooraf goed door met de tandarts wat er gaat gebeuren en wat u zelf vertelt en wat u aan de tandarts overlaat, zodat u niet het risico loopt iets anders te zeggen dan de tandarts. Dat kan uw kind onrustig/zenuwachtig maken.
  • Kies zorgvuldig het tijdstip uit, waarop u het bezoek aan de tandarts aankondigt.
  • Sommige kinderen hebben de tijd nodig om dit te verwerken en aan sommige kinderen kan het beter net voor vertrek verteld worden, omdat ze te angstig zijn.
  • Beloof geen cadeautjes vooraf, dit werkt niet geruststellend. Omdat er vooraf iets beloofd wordt, kan het kind denken dat er iets ergs gaat gebeuren.
  • Bij angstige kinderen is het belangrijk de afspraak niet uit te stellen.

Het eerste bezoek

Tijdens het eerste consult zal de tandarts een beeld vormen van uw kind en de behandelgeschiedenis. Er wordt in de mond gekeken en er worden eventueel röntgenfoto’s gemaakt. Hiervoor wordt uiteraard ruim voldoende tijd ingepland om uw kind op zijn/haar gemak te kunnen stellen en voldoende uitleg te kunnen geven. Tot slot krijgt u een behandelplan mee of dit wordt toegestuurd.

Wenafspraak

Deze afspraak is voornamelijk bedoeld om uw kind te laten wennen aan de praktijk/behandelsituatie en vertrouwen te krijgen in de tandarts. Belangrijk is dat uw kind weet wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij van de tandarts kan verwachten. Tijdens deze afspraak worden de tanden gepolijst en wordt na afloop met uw kind besproken wat er de volgende keer gedaan wordt.

Met en zonder verwijzing

Bij Centrum Mondzorg Waalre kunt u zowel op eigen initiatief terecht als op verwijzing van uw tandarts. Wij hanteren geen wachtlijsten.

Wanneer uw kind wordt verwezen door zijn/haar huistandarts wordt uw kind na afbehandeling weer terug verwezen en ook wanneer reguliere behandeling weer mogelijk is. Dit gebeurt te allen tijde in samenspraak met de ouders/begeleiders en de huistandarts.

Vergoeding

Zowel het intakegesprek als de behandelkosten worden bij kinderen door uw (basis)zorgverzekering vergoed. Zorgverzekeraars zijn verplicht het gemiddeld landelijke tarief van de zorg, die onder de basisverzekering valt, te vergoeden. Sommige verzekeraars hanteren echter maximale vergoedingen per prestatie, ook betreffende zorg die onder de basisverzekering valt. Dit betekent dat in sommige gevallen de prijs van onze zorg afwijkt van wat uw zorgverzekeraar wil gaan vergoeden. Dit heeft tot gevolg dat u in sommige gevallen moet bijbetalen.

kindertandarts