Angst voor de tandarts

angsttandartsGeen schrik

Angst voor de tandarts is veelvoorkomend. Dit kan ontstaan door nare ervaringen, verhalen van anderen, schaamte voor het gebit of angst voor pijn. Waar de angst ook vandaan komt, het is niet van de ene op de andere dag verdwenen. Sommigen komen daardoor jarenlang niet bij de tandarts. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebit en het tandvlees.

Angstbehandeling

Het is belangrijk om de klachten aan uw gebit niet zo ver op te laten lopen dat u op stel en sprong een tandarts moet bezoeken. Maak uw angst bespreekbaar en blijf er niet mee rondlopen. Ga op tijd aan de slag met uw angstklachten door op zoek te gaan naar een tandarts die begrip heeft voor uw angst. Uiteindelijk begint iedere goede behandeling met het onder ogen zien en bespreekbaar maken van uw angstklachten.

Bij Centrum Mondzorg Waalre behandelt tandarts Ingrid de Leeuw kinderen tot 18 jaar. Zij is gespecialiseerd in kindertandheelkunde. Volwassenen angstpatiënten zijn in goede handen bij de tandarts.

Angstbegeleiding door psycholoog

De tandarts kan u ook adviseren om de hulp in te roepen van een psycholoog (houd er wel rekening mee dat een verwijzing naar de psycholoog doorgaans via uw huisarts loopt).

Of iemand een tandartsfobie ontwikkelt, is vaak afhankelijk van een combinatie van factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken en negatieve ervaringen. Iemand wordt doorgaans niet geboren met een angst voor de tandarts. De angst ontstaat gedurende het leven. Soms gaat de angst voor de tandarts over van ouders op kinderen of ontstaat angst als gevolg van nare ervaringen bij eerdere tandartsbezoeken. De vroegere schooltandarts is bijvoorbeeld een berucht voorbeeld.

De psycholoog kan samen met u bekijken waar de oorzaak ligt van uw angst en u hiervoor behandelen. Hoe de behandeling er bij de psycholoog uit gaat zien en hoe lang de behandeling uiteindelijk gaat duren, is afhankelijk van uw problematiek. Soms heeft een psycholoog slechts enkele gesprekken nodig, maar als het probleem complexer is dan duurt de behandeling vanzelfsprekend langer. De behandeling bij de psycholoog dient er in ieder geval op gericht te zijn dat u zich zonder al te veel angst kunt laten behandelen door de tandarts. De beste manier om uiteindelijk goed aan uw angst te werken, is op de plek waar de angst speelt en dat is bij de tandarts zelf. Een psycholoog kan u helpen om de stap naar de behandeling te vergemakkelijken.

Narcosebehandeling

Bij een kleine groep mensen is de angst voor de tandarts zo extreem dat de begeleiding door de tandarts niet voldoende is om een behandeling mogelijk te maken. De keuze kan dan worden gemaakt om uw behandeling onder narcose plaats te laten vinden. Hoewel dit natuurlijk een oplossing is voor de mensen met een extreme tandartsfobie, kleven aan een behandeling onder narcose ook bezwaren. U bent uiteindelijk tijdelijk van uw klachten af, maar de oorzaak van het probleem, de angst, blijft bestaan.

Lees meer…