Telefoonnummer: 040 22 22 211
  • Alles onder één dak 
  • Altijd de beste materialen
  • Tandtechnisch lab
  • Meer dan 40 jaar ervaring

Direct inschrijven

B. Landman

B. Landman

Beatrijs Landman behaalde in 2015 haar Master in de tandheelkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen waar complexe endodontologie en complex kroon en brugwerk (op implantaten) haar aandachtsgebieden waren.

Beatrijs is vanaf 1 juli 2015 op maandag en woensdag als tandarts verbonden aan Centrum Mondzorg Waalre waar zij zich toelegt op reguliere tandheelkunde bij volwassenen en kinderen.

© 2021, Centrum Mondzorg Waalre | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2021